Tartalomjegyzék

Ez az üzleti terv legrészletesebb fejezete. Tartalmazza az összefoglalásban és a bemutatkozó részben tömören ismertetett megállapítások, célkitűzések, fejlesztési elképzelések részletes kifejtését, az elbírálók számára szükséges adatokat, táblázatokat.

A vállalkozónak a megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak révén működésbe kell hoznia a megszerzett erőforrásokat. Ehhez – röviden összefoglalva – az alábbiakat kell tennie:
Elő kell teremteni és kezelni kell a tőkét (pénzügy), embereket kell alkalmazni (személyügy).

Meg kell indítani a haszonszerző tevékenységet, amelynek kiinduló pontja a fogyasztó. (Piacorientált szemléletben minden a fogyasztóval kezdődik). Ezért ötleteket kell gyűjteni a fogyasztóktól és egyéb forrásokból, csapatmunka keretében az ötleteket értékelni kell és közülük ki kell választani azt a legjobb ötletet, amely a termék/szolgáltatás fejlesztés alapját képezheti (marketing).

Ha a vállalat törekvése sikeres új termékek létrehozása, kiegyensúlyozott technológia- és piaccentrikus kutatással és fejlesztéssel (K+F) kell meg-valósítani az innovációt. Ezért integrált termékfejlesztést kell végezni a tényleges termékfejlesztési folyamatot megelőzően a prioritások, a célkitűzések és a tervek kialakítása során, a termékfejlesztés minden szakaszában, valamint a termék piacbevezetése utáni időszakban (ideértve az eredmények értékelését és az új termékek további finomítását).
Biztosítani kell a termékek megtervezését (T) és új gyártási eljárások kialakítását (M), a termelés műszaki előkészítését és felügyeletét (műszaki-technológiai tevékenység).

A vállalkozáshoz szükséges eszközöket a kívánt mennyiségben, méretben, minőségben és időpontra a szükséges és elegendő ráfordítással be kell szerezni (anyaggazdálkodás-beszerzés-raktározás).
A termékeket megfelelő mennyiségben, megfelelő időben és megfelelő költségekkel le kell gyártani (termelés).

A legyártott termékeket értékesíteni kell, szoros figyelemmel kísérve a vevők reakcióit és a termék javításával kapcsolatos javaslatait, ellátva a szerviz és garanciális feladatokat. Ezt a feladatot ugyancsak a marketing keretében kell ellátni (marketing-értékesítés).
Mindehhez szükség van az emberi és anyagi erőforrások összehangolására, az üzleti vállalkozás vezetésére.

A vezetés a feladatait – a munkamegosztás keretében – számos tevékenység (vezetési funkció) ellátásával oldja meg. Ezek például: a tervezés, a szervezés, szabályozás, ellenőrzés, ösztönzés, minősítés, nevelés stb.

A piac követelményeinek megfelelő gazdálkodási elvekkel működő vállalkozás vezetésének döntéseit megalapozó tervezési-, elszámolási- és információs rendszer kiépítésére van szükség, amelyben az információ szolgáltatás biztosítja a tervezési és ellenőrzési rendszer koordinált működését, elősegítve a környezeti változásokhoz való rugalmas alkalmazkodást és megteremtve a vállalati részfolyamatok koordinált együttműködését (controlling).

Célszerűen a controlling keretében kell kiépíteni a vezetésorientált számviteli rendszert, amelyet megfelelő eszközrendszerrel (hardware és software) bíró vezetésorientált információs rendszer támogat. Erre a két részrendszerre támaszkodva kell megvalósítani a tervezési és ellenőrzési rendszert (ideértve a stratégiai tervezést is, kellő információ-kiegészítéssel).

Iparágelemzés

Ebben a fejezetben arra a kérdésre kell választ adnunk, hogy az az iparág, ahol elindulni kívánunk, milyen várható piaci terjedelmet, trendet, dinamikát jelent a vállalkozás számára.

A vállalkozás környezete rendkívül összetett. A piaci mozgások nem számíthatók ki pontosan.

Ennek ellenére a vezetők egyik legfontosabb feladata, hogy megkíséreljenek megbízható képet alkotni a piaci folyamatokról, azok várható alakulásáról. A jövő piacának előrejelzéséhez mindenek előtt a jelenlegi piaci helyzet alapos ismerete szükséges.

A vállalkozó piackutatási tevékenysége révén szerez ismereteket a piac egészéről, az eladókról, az árakról, a vevők és az eladók kapcsolatáról.

A piacok kiszélesedése, a vásárlói igények specializálódása lehetetlenné teszi, hogy egy vállalkozó átfogja termékeivel/szolgáltatásaival az egész piacot, illetve valamennyi vásárló igényét kielégítse. Ezért a piacot „fel kell osztani”, azaz meghatározni, hogy termékével/szolgáltatásával mely vásárlói csoportot célozza meg. (Célpiac.)

Piacorientációnak nevezzük a piac különböző csoportokra vagy vevőkre bontását (akik valószínűleg különböző terméket/szolgáltatást és/vagy marketing-mixet igényelnek).

A piacszegmentáció a vállalkozó előtt álló lehetőségeket tárja fel. A vállalkozónak tehát értékelni kell a különböző szegmentumokat és meg kell határoznia, hogy hány szegmentumot és melyeket akar kiszolgálni. Természetesen ehhez állandóan szem előtt kell tartani saját céljait és forrásait, és a szegmentum(ok) profitlehetőségeit meg kell becsülnie.

A piac lefedésének döntésére a vállalkozó erőforrásai, a termék/szolgáltatás homogenitása, a termékéletgörbe szakasza és a versenytársak marketing-stratégiája hat.

A piacok ilyen típusú megcélzása meghatározza a vállalkozás verseny-társainak körét is. A vállalkozónak kutatnia kell a versenytársak pozícióját és dönteni kell a legjobb pozícionálásról.

A pozícionálás a vállalkozás imázsának és értékének tervezését jelenti, mégpedig úgy, hogy ezáltal a célpiac fogyasztói megértsék és méltányolják a vállalkozás versenytársakkal szemben elfoglalt helyét. A pozícionálás a következőkből áll: a megszerezhető versenyelőnyök meghatározása, a legjobb előny kiválasztása és a kiválasztott pozíció hatékony jelzése a piacon.

Körmös Honlapok

Béres Andrea
Pádárné Böbe
Kis Anita Tímea
Cziráné Szpisják Andrea
Hajnal Bálint
Deák Andrea
Egyediné Molnár Ili
Ádám Anita
K. Brigitta
Műkörmösök további honlapjai
Műkörmös könyvtárak
Műkörmösök képei
Műkörmös termékcsoportok
Műkörmös alapanyagok

Hirdetés

Gél lakk - világmárka
Műkörmös tanfolyam - képzések
UV lámpa karbantartása
Körömdíszítés - havi TOP20
Crystal Nails műköröm
Műkörmök - műkörmösök alkotásai
Műköröm .org - települések
Spange - feszítőszálas spange
Műkörmös játékok - Nyerj!
Műköröm tanfolyam - OKJ képzések
Műköröm - minőségi termékek
Műkörömépítő szakemberek
Francia köröm - Step by Step
Műköröm képek - műkörmösöktől
Műkörömépítés - szolgáltató ajánló
Műköröm csiszológép oktatás
Körömfutár - ingyenes kiszállítás
Műköröm készítés - körmös címek
Műköröm minták - Facebook oldal
Műköröm zselé - videók
Köröm minták - francia köröm
Műköröm díszítés -kombinált köröm
Körmös szalon - a minőség
Műszempillák - LuXLash
Műkörömépítő tanfolyam - neked
Műkörmös kereső - körmös oldalak
Gél lakk minták - műkörmösöktől
Műköröm step by step - leírások
Vállalkozási ismeretek - tananyag
Műkörmös ismeretek - tananyag

Hirdetés

Műköröm képek - műkörmösöktől
Crystal Nails műköröm
Műkörmös játékok - Nyerj!
Körömfutár - ingyenes kiszállítás
Spange - feszítőszálas spange
Műköröm tanfolyam - OKJ képzések
Francia köröm - Step by Step
Vállalkozási ismeretek - tananyag
Műkörmös ismeretek - tananyag