A vállalkozás stratégiája nem más, mint a hosszú távra kitűzött célok, és e célok eléréséhez szükséges eszközök és módszerek meghatározása.

A vállalkozási stratégia kidolgozása során a vállalkozó szisztematikusan keresi a választ a stratégia három alapkérdésére:

1.Mi a vállalkozás alapgondolata (filozófiája)? Milyen területen kíván tevékenykedni? Milyen vevőkör milyen igényeit szándékozik kielégíteni?

2.Milyen lényeges képességekkel kell rendelkeznie vagy milyen képességekre kell szert tennie ahhoz, hogy a versenytársakkal szemben tartós fölénybe kerüljön? Mivel biztosíthat vevői számára tartós hasznot?

3.Milyen termékeket, szolgáltatásokat, továbbá milyen piacot (vevőkört) kíván megcélozni, és milyen feladatok adódnak ebből a vállalkozás egyes funkcióira, teendőire vonatkozóan?

A stratégiai menedzsment (a stratégiai vezetés), amelynek célja olyan vállalati értékek, vezetői képességek, szervezeti felelősség és adminisztratív rendszerek kifejlesztése, amelyek valamennyi vezetési szinten összekapcsolják a stratégiai és operatív döntéshozatalt (a vállalkozási és funkcionális hatásköröket is beleértve).

Az élet, és környezet, a piaci helyzet gyorsan változik, ezért a vállalkozás stratégiáját folyamatosan, és időszakonként teljes egészében ellenőrizni kell, hogy megfelel-e annak a feltételezésnek, miszerint tartósan, az átlagosnál jobb eredményt hoz és a versenytársakkal szemben nehezen behozható fölényt biztosít.

Az üzleti terv a vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze és az elképzelések megvalósítási lehetőségeit elemzi.

A marketing terv lényeges része az üzleti tervnek, hiszen ez vázolja fel azt, hogy hogyan fogjuk a terméke(ke)t vagy szolgáltatás(oka)t forgalmazni, hogyan alakítjuk ki az árakat és hogyan reklámozunk.

A tervezés e fázisában pontosítani kell a marketing-mix elemeit, az akció-tervekben (termék/szolgáltatás, ár, forgalmazás és értékesítés-ösztönzés), meg kell állapítani a marketingterv végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségeket, el kell készíteni a költségvetést.

Szervezeti terv rögzíti a vállalkozás szerkezetét (a vállalkozás tulajdonjogi formáját, azaz, hogy egyedüli tulajdonosról, társulásról vagy részvénytársaságról van-e szó). Ha a vállalkozás formája gazdasági társaság (társulás), rögzíteni kell a társulás feltételeit (társasági szerződés). Célszerű elkészíteni az előzetes szervezeti ábrát is, amely megmutatja a vállalkozás szerkezetét.

Míg az üzleti terv többi fejezeténél sokféle megoldás lehetséges, addig a pénzügyi tervezés eléggé kötött, bizonyos számításokat jogszabályok betartásával kell elvégezni. A pénzügyi terv az eddig elvégzett tervezőmunka eredményeinek összefoglalásaként előrejelzést ad a vállalkozás tervezett pénz-ügyi teljesítményéről.

Ha azt akarjuk, hogy a vállalkozásunk piacképes legyen és hosszú távon eredményesen fennmaradjon, akkor a vállalkozás megindításával egyidejűleg gondoskodni kell az arculattervezésről, arculatteremtésről is.

Az arculatteremtés azt jelenti, hogy hitelt érdemlően és meggyőzően szükséges tájékoztatni a partnereinket – leendő ügyfeleinket önmagunkról.

Ellenőrző kérdések

1.    Mit jelent a stratégia?
2.    Hogyan történik a stratégiakészítés?
3.    Hogyan történik a stratégia realizálása?
4.    Mit nevezünk üzleti tervnek?
5.    Hogyan épül fel az üzleti terv?
6.    Milyen alapinformációk szükségesek az üzleti tervben?
7.    Mit tartalmaz az üzleti terv összefoglalása?
8.    Mit kell tartalmaznia az üzleti terv bemutatkozó részének?
9.    Milyen részekből áll a megvalósíthatósági tanulmány?
10.    Mit nevezünk Public Relations-nak?
11.    Hogyan kell működteti a PR tevékenységet?
12.    Melyek az arculattervezés lépései?
13.    Mit kell figyelembe venni a kiadványok szerkesztésnél, előállításánál?
14.    Hogyan kell megtervezni a kiállításokon és vásárokon való megjelenést?

Körmös Honlapok

Molnár Boglárka
Rácz Valterné
Váradi Szabina
Uttó Andrea
Major Éva
R.Krisztike
Szántai Ágnes (Angel)
Vörös Barbara
Sauer Helga
Műkörmösök további honlapjai
Műkörmös könyvtárak
Műkörmösök képei
Műkörmös termékcsoportok
Műkörmös alapanyagok

Hirdetés

Francia köröm - Step by Step
Műkörmök - műkörmösök alkotásai
Műköröm step by step - leírások
Műköröm díszítés -kombinált köröm
Műköröm minták - Facebook oldal
Műköröm zselé - videók
Műkörömépítő szakemberek
Köröm minták - francia köröm
Műkörmös tanfolyam - képzések
Spange - feszítőszálas spange
Körömfutár - ingyenes kiszállítás
Műköröm készítés - körmös címek
Körömdíszítés - havi TOP20
Gél lakk minták - műkörmösöktől
Műkörömépítő tanfolyam - neked
Műköröm tanfolyam - OKJ képzések
Gél lakk - világmárka
Műköröm .org - települések
Műszempillák - LuXLash
Műköröm - minőségi termékek
Műköröm csiszológép oktatás
Műkörmös játékok - Nyerj!
Műkörmös kereső - körmös oldalak
Műkörömépítés - szolgáltató ajánló
UV lámpa karbantartása
Körmös szalon - a minőség
Műköröm képek - műkörmösöktől
Crystal Nails műköröm
Vállalkozási ismeretek - tananyag
Műkörmös ismeretek - tananyag

Hirdetés